Мина общественото обсъждане на проекта на актуализирания план за управление на НП „Рила“ 2015 – 2024 г.

Проектът на актуализирания план за управление, разработен от екипа на ДЗЗД „Рила консултанти“ обективизира работата на повече от 160 доказани експерти от академичната общност в...

0 Площ (ха)
0 Гори (ха)
0 Оток на реки/годишно (m3)

„Сега съм у дома. Наокол планини
и върхове стърчат; гори високи, диви
шумят; потоците, кристални и пенливи,
бучат – живот кипи на всичките страни.”
Иван Вазов

Нашата задача